Definition of BORGIA

noun : BORGIA

Source: WordNet 3.1


See more about : BORGIA